Home

Zkratky slov

Vysvětlení zkratek, zkratkových slov a akronymů - co znamenají? Další zkratky naleznete na internetových stránkách se zkratkami a akronymy.Je zde uvedeno přes 1500 zkratek z následujících kategorií: Fyzikální jednotky, Země EU, Týmy NHL, Chat a diskuze, Vojenské hodnosti, Měny, Domény, Státy USA, Úřady a ministerstva, Geocaching, Politické strany, Hudební zkratky. Tento seznam obsahuje výběr zkratek, které vznikly v různých chatových fórech a jsou používány v online diskusích v internet

Zkratky častých slov. Iniciálové zkratky Zkratky právních označení firem. Další zkratky usnadňující psaní. Zkratky častých slov Krácení začátkem (vypisuje se první písmeno, počáteční skupina písmen nebo první slabika), končí tečkou: Příklad Zkratky - Zkratky - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů. Umíme česky. Umíme anglicky. Umíme matiku. Umíme fakta. Umíme programovat. Za grafickými zkratkami slov a titulů se píše tečka. Jednotky, veličiny, značky měn píšeme bez tečky. Viz příklady Zkratky, co znamená, zkratková slova, akronymy. S nejrůznějšími zkratkami se setkáváme prakticky denně. V denním tisku, při čtení webových stránek, ve škole, v knihách, v sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn, apod.), v diskuzích, chatech (počítačové zkratky), v bankovním styku a v mnoha dalších oblastech.Často nevíme co zkratky přesně znamenají a. Přílohy:Zkratky (čeština)‎ (1 str.) Stránky v kategorii České zkratky Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 953 stránek v této kategorii Zkratky . Zkracování slov a psaní zkratek; Zkratky titulů, hodností a certifikací; Zkratky označující typ právnické osoby; Značky a znaky . Obecně; Značky jednotek; Značky měn; Matematické znaky; Exponenty a indexy; Rozměry a tolerance; Měřítko a poměr; Skóre; Procento a promile; Průměr; Úhlový stupeň, úhlová.

Pojmy, termíny z oboru Zkratky

 1. Vznikají přímým spojením slov, která mohou fungovat samostatně. Příklad: budižkničemu, bůhvíco, jakbysmet, bohužel, okamžik, vlastizrádce Zkracování. Při procesu zkracování základového slova vznikají zkratky a slova zkratková. Zkracování je projevem jazykové ekonomie. Zkratková slov
 2. Klávesové zkratky jsou ideální možností, jak si značně urychlit, a také usnadnit práci s počítačem. Bohužel se v nich nesnadno orientuje, protože s každým dalším programem, každou další verzí operačního systému a dokonce s každou aktualizací systému, může klávesových zkratek přibývat
 3. Ale pozor! Zkratky, které najdete v nápovědě Wordu se dědí již několik generací Wordu a tato stránka nápovědy by zasluhovala revizi. Značná část zkratek nefunguje, některé se opakují, nebo jedna zkratka je připisována více různým funkcím. Zkratky, které najdete v tomto článku jsou opravené a vyzkoušené
 4. Zkratky. Zkratky bývají často čistě grafické, obvykle se tvoří tak, že se použije první písmeno slova nebo slovního spojení, někdy mohou vzniknout ze slabik. U těchto zkratek následuje za takto zkráceným slovem tečka. Pokud tímto slovem končí věta, tak se napíše zkrácené slova, tečka, mezera a pak následuje interpunkční znaménko (výjimkou je tečka, která se.
 5. Zkratky a značky. Některá často se vyskytující slova i celá slovní spojení se v psaných projevech různým způsobem zkracují. Zkratky, které vznikly zkrácením názvů psaných s velkým písmenem na začátku, se píšou s počátečním písmenem velkým. Ostatní zkratky se píšou zpravidla s počátečním písmenem malým

Seznam zkratek v online diskusích - Wikipedi

 1. Rodové zařazení zkratkových slov je obvykle určováno zakončením zkratkového slova, nikoli rodem základového slova plné podoby názvu, např. (ten) Čedok, (ta) Setuza. Pomocí přípon vytváříme zkratková slova i od zkratek, např. hovor. esemeska (ze zkratky SMS), gazík (ze značky automobilu GAZ)
 2. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto nezáleží zda je zadaný dotaz česky nebo cesky, výsledek je pro oba dotazy stejný. Tip: Znáte výslovnost, ale nevíte jak se slovo píše? Nevadí, ABZ výkladový online slovník cizích slov vyhledává automaticky i ve výslovnosti termínů. Tip: Nemůžete si vzpomenout na cizí slovo? ? Zkuste ve formuláři vybrat možnost.
 3. Hromadná - značí skupinu stejných věcí a mají jednotné číslo (listí, křoví, loďstvo, námořnictvo): Pomnožná - značí jeden kus, ale i více kusů, přičemž mají množné číslo (kamna, housle, kalhoty): Látková - značí látku bez ohledu na její množství a mají jednotné číslo, nemůžeme u nich lehce určit počet. Pokud použijeme množné číslo, mění se.
 4. Vysvětlivky: Tučně jsou vyznačeny (dle mého názoru) velmi užitečné klávesové zkratky, které se stojí za to naučit používat. WIN - zkratka pro klávesu Windows (mezi levým CTRL a ALT) NUM - čísla na numerické části klávesnice MS Windows 9x | MS Windows XP | MS Word | MS Excel | MS Internet Explorer | Mozilla 1.5 | MS Outlook Express | Winamp 2.9
 5. Výsledek zkrácení víceslovných pojmenování: Tradičně se rozlišují dva typy: (a) iniciálové zkratky a (b) slabičné zkratky. (a) Zkratky iniciálové // Akronyma vznikají z počátečních písmen částí víceslovných pojmenování; jsou založené na čtení prvních písmen slov: USA, vysl

Mnoho anglických textů a článků bývá obohaceno o zkratky (angl. Klikni pro výslovnost abbreviations), u kterých si mnoho cizinců neví rady s překladem, jelikož většinou neví, co znamenají.Ať už jste na anglické zkratky narazili v SMS nebo ve formálním textu, dnes vás seznámíme s formálními i hovorovými (např. zkratky pro chatování) příklady těch. Iniciálové zkratky jsou zkratky tvořené z počátečních písmen víceslovných názvů. Píšeme je velkými písmeny (iniciálami) některých iniciálových zkratek dokonce nejsou zastoupena ani všechna počáteční písmena všech významových slov, např

, tzn. zkratky, které mají charakter slov, se skloňují, popř. se stávají základem dalšího odvozování. Prototypickými zkratkovými slovy jsou Čedok (Česká dopravní kancelář) a Sazka (Sázková kancelář). Lze však za ně považovat i ČEZ (České energetické závody) či KRNAP (Krkonošský národní park) Zkratky v českém jazyce. Zkracování je v českém jazyce jedním ze základních způsobů obohacování slovní zásoby. Kromě zkracování sem spadá i odvozování, skládání, přenášení významu, přejímání z cizích jazyků a spojování slov v sousloví Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji se zkratky používají pro zápis často užívaných slov či ustálených spojení (r. 1945, p. Novák, nám., apod.) nebo pro zkrácení zápisu víceslovných názvů institucí (jako jsou státy, úřady, spolky a podniky), dokumentů (deklarací, smluv, zákonů), odborných termínů (DNA, MHD) apod [1] Viz o něm v Časopise pro mod. fil. 32, 1949, str. 145 v čl. Vl. Bubna Sufixy ve funkci samostatných slov. [2] Výslovnost tohoto slova [dysk], ačkoli slabika di byla původně měkká [ďi], je tuším vážným svědectvím pro vědomé připínání zkratkových slov při jejich tvoření k běžné slovní zásobě tam, kde je to možné. [3] Viz na př. čl. Fr. Trávníčka.

Díky tomu nás může on-line povídání poněkud zdržovat. Protože se v komunikaci mnoho slov, sousloví a vět stále opakuje, začaly se pro některé nejčastější vytvářet zkratky. Díky nim můžeme časový handicap on-line komunikace alespoň částečně smazat. Kdy se vyplatí zkratky používat Význam zkratky SLO z kategorie Mezinárodní poznávací značky. Na zkratky.cz v kategorii Mezinárodní poznávací značky jsou aktuálně významy 159 zkrate

Zkratky - jardaz.c

 1. Zkratky a tvoření slov. Josef Hrbáček [Články]-Souborným termínem jazyková zkratka označujeme jevy do značné míry odlišné: (1) zkrácené slovo (prof.), (2) iniciálovou zkratku (ČSSR), (3) zkratkové slovo (Čedok), (4) iniciálové zkratkové slovo (ÚLUV)
 2. Pokud tyto zkratky rozepíšeme: a tak dále, a podobně, a tak podobně, čárka před a se zde také nepíše ve významu slučovacím.) Zařazení zkratkových slov k rodu je obvykle určováno zakončením zkratkového slova, nikoli rodem určujícího slova plné podoby, např. (ten) Čedok , (ta) Setuza
 3. Budeme si povídat o zkratkových slovech. Jak už jejich název napovídá, jsou to slova, která ze zkratek vznikají. Mnoho takových slov se používá ve výpočetní technice a v informačních technologiích, a tak se seznámíme s některými jazykovými zajímavostmi právě z těchto oblastí
 4. Zkratky; Vznikají z počátečních písmen slov několikaslovného názvu (iniciálové zkratky) - názvy států, institucí, podniků a organizací ČR - Česká republika, VUT - Vysoké učení technické. Píší se velkými písmeny bez teček a při čtení se hláskují, jen některé se čtou jako slovo (UNESCO)
 5. Zkratky. Značky. Symboly pro přepis výslovnosti. ZKRATKY. tvrdý hlasový začátek), užívá se před samohláskami zejména na počátcích slov, např. po očku [po ʔočku] ː délka samohlásky, např. bál [baːl]; prodloužená výslovnost souhlásky, např. brr [brː] a͡u, e͡u, o͡u.

Zkratky - Procvičování online - Umíme česk

Tvoření má mnoho způsobů, kdy se vyjímají písmena i celé fragmenty slov a názvů (Zeveta = ZVT = Závody všeobecné techniky). Iniciálová zkratková slova působí opticky jako iniciálové zkratky, ale při mluveném projevu jsou vyslovována jako zkratková slova Interpunkce, mezery, zkratky - Interpunkce, mezery, zkratky - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů. Umíme česky. Umíme anglicky. Umíme matiku. Umíme fakta. Umíme programovat. Umíme německy. Umíme to Za grafickými zkratkami slov a titulů se píše tečka. Jednotky, veličiny, značky měn píšeme bez. Zkratky frekventovaných slov a slovních spojení (praktické důvody). jsou nejrůznějšího druhu, některé rysy mají společné: mají jen grafickou podobu, v řeči se uvádějí nezkrácené (p. = pan),píší se zpravidla s malým písmenem, ukončují se tečkou c) Ostatní zkratky - zkratky z prvních písmen nebo slabik slov → píšeme tečku: př. n. l. (před naším letopočtem), s. r. o. (společnost s ručením omezeným) - někdy se vypisuje první a poslední písmeno nebo písmena →nepíšeme za nimi tečku: pí (paní), fa (firma

Zkratky, co znamená, zkratková slova, akronymy

Při obchodní korespondenci se používá celá řada zkratek, některé z nich jsou vhodné pouze pro neformální komunikaci, některé dokonce pouze pro elektronickou komunikaci (např. emotikony).. Nejčastěji používané zkratky v obchodní korespondenci jsou:. Zkratky v oslovení. p. = pan; sl. = slečna; pí = paní (bez tečky) Zkratky jednotlivých slov nebo výraz Takové zkratky se do českého textu běžně nepřevádějí. Zkratky lze nahrazovat odpovídající českou variantou jen tehdy, je-li obecně používána nebo byla-li některým aktem výslovně zavedena. Mezi zkratky, které se v textu právních předpisů vždy rozepisují, patří např.

Stránky v kategorii Německé zkratky Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 314 stránek v této kategorii. (předchozí stránka) (další stránka Pomocí ručního dělení slov můžete také nastavit, aby Word prováděl návrhy dělení slov. Automatické dělení slov je rychlejší a jednodušší, ale Ruční dělení slov umožňuje větší kontrolu. Proveďte některou z těchto akcí: Klávesové zkratky ve Wordu Zkratky častých slov . Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. p. (pan, pánové), popř. (popřípadě), r. (rok), zvl. (zvláště) Jak v této normě, tak v Pravidlech českého pravopisu je opomenuta zkratka, kterou velice často používáme, a sice zkratka event. (eventuální, eventuálně) - nebo ev

Kategorie:České zkratky - Wikislovní

Zkratky

PRAVIDLA - Jak v češtině tvoříme slov

Klávesové zkratky pro pohyb v dokumentu a označení textu. Pro pohyb v dokumentu a označování textu můžeme použít jak myš tak klávesnici. Zejména pro úpravy rozsáhlejších textů je pak vhodné využít klávesových zkratek nebo kombinaci kláves a myši vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: počáteční, počínajíc Slovník obsahuje chatovací zkratky, herní zkratky, seznam používaných titulů a mnoho jiných. Navíc je možné se podílet na rozšiřování slovníku novými zkratkami. Přehledný a jednoduchý online slovník cizích slov, který v základu obsahuje tisíce cizích slov, jejich definic a v některých případech i výslovnost.. Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory Vstup do databáze KZK. Databáze KZK (Zkratky pro knihovnictví a informační obory, zkráceně též Knihovnické zkratky) obsahuje přes 4500 zpracovaných hesel - zkratek, zkratkových slov a akronymů (dále jen zkratky) s jejich rozpisy, překlady, výklady a dalšími informacemi o jevech vyjadřovaných příslušnými zkratkami Co znamená podstatné jméno ajťák? Význam slova ajťák ve slovníku cizích slov

Klávesové zkratky: největší přehled na jednom míst

Re: JOP a PEJ jsou zkratky jakých slov? « Odpověď #5 kdy: 05.11.2011, 22:07 » áááno, rozhlas po drátě, to jsem si jako kluk natáhnul odbočku právě z té krabice DR, ale moc dobře tam tenkrát nehráli, to intěr pragráma rádio prága bylo jinčí mas Staré zkratky vždy zkracovaly skutečný význam slov, zatímco nové zkratky můžou stát na místě jiných slov jako metafora. Ukažme si to na příkladu: 1. BAE. Before Anyone Else. Místo toho, aby vám někdo řekl:. Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené | Na obsah stránky « Nejnovější. Hledat: Dominika Gottová Herminapress . Byl to pokus o sebevraždu? Ze slov Dominiky Gottové mrazí. Byla jsem na dně a chtěla to ukončit, napsala. 19. listopadu 2020 13:30

Jak se správně píše

Klávesové zkratky pro Word, které opravdu funguj

K pohodlnějšímu ovládání systémů Windows přispívají velkou mírou i klávesové zkratky. Díky nim je práce na počítači mnohem rychlejší a svým způsobem i pohodlnější. Při psaní textu již není zapotřebí dávat ruce z klávesnice. Dnes vás o tom snadno přesvědčíme Zkratky a zkratková slova v odborné španělštině. Abbreviations and Acronyms in Texts of Professional Spanish . Anotace: Cílem bakalářské práce nazvané Zkratky a zkratková slova v odborné španělštině je klasifikovat a analyzovat španělské zkratky. V teoretické části uvedu obecnou charakteristiku zkratek a klasifikaci.

PPT - Stavba slova PowerPoint Presentation, free downloadNomina sacra – WikipediePPT - 4Záhadná typografie #3 – Nejčastější typografické chyby

Video:

Apgar skóre - Modrý koník

Zkracování slov a slovních spojení musí být v souladu s ustanoveními této normy, zejména s přehledem koncových částí (čl. 13) a se seznamy zkratek (čl. 14 až 16). 2. Zkratky se vytvářejí podle ustanovení jednoho z následujících pravidel: a) Zkratkou je pouze první písmeno slova; za zkratkou se uvádí tečka Jaké zkratky používají dnešní puberťáci při komunikaci přes internet? 24.3.2020 ČistéPC Blog 2. Dnešní mládež má hodně jiný slovník, než my před 20 lety. Mnoho slov se přebírá z angličtiny a některé se naopak přizpůsobují. Vole používají také,. Slovník obsahující 6300 zkratek a zkratkových slov současné ruštiny. Určen manažerům, překladatelům, pedagogům a studentům vyšších stupňů škol. Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny a platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou literaturu, prezentace na lékařských kongresech či klinické studie.

Zkratky a značky - Pravidla českého pravopisu - Pravidla

Myslím si, že české zkratky měsíců nejsou kodifikované, ale spadají mezi čistě grafické zkratky (tj., tzn., např., apod.), takže bych se při jejich vytváření řídila následujícím: protože výše uvedeným způsobem bychom mohli zkrátit většinu slov. [...] Důležité je, aby zkratka byla pro adresáta srozumitelná Klávesové zkratky mohou zrychlit vaši práci až o 50 procent a hodí se úplně ke všemu. Není proto důvod nenaučit se je jen proto, že třeba zrovna nepotřebujete používat Excel nebo Word. Přesto jsou i programy, ve kterých se mohou zkratky poněkud lišit. V tom případě se pusťte do vlastního výzkumu, není moc co zkazit

Internetová jazyková příručka: Zkratková slov

Něco jako vysvětlení zkratky. Zajímavým atributem je obecný atribut title, který by jako hodnotu měl obsahovat význam té zkratky. Často se používá v blozích. Nebo by se mohl hodit vyhledávačům na ztučnění nalezených slov ve snippetech (samozřejmě po přestylování). Výchozí formátování vnitřku tagu <mark> je. Zkratky slov v AJ . besa Vloženo před 8 lety Mam takovy dotaze ohledne zkratek v Aj. Potrebuju do zivotopisu napsat napln prace. Prelozil bych to jako responsibilities, problem je, ze se tam to slovo nevejde a potreboval bych ho nejak zkratit. Otazka zni, jak? Ma anglictina nejaka pravidla, jak spravne vytvaret zkratky slov?. BMW R 80 G/S. Dvě poslední písmena znamenají zkratky německých slov Gelände/Strasse, tedy terén a silnice

Nový internetový hit: Jestli neumíte Famfrpál, budete brzyPekné citáty :-) | My little fantasy World
 • Testy chip.
 • Https www youtube com watch v so6explqlay.
 • Panda červená cena.
 • Opravna motorových pil partner.
 • Plat lékaře 2016.
 • Sticky notes windows 10 location.
 • Tisulská princezna pravda.
 • Kočka oranžové oči.
 • Scomber scombrus.
 • Joj program vcera.
 • Ragnarok tajemství vikingů csfd.
 • Apple warranty check.
 • Fytoplankton kyslik.
 • Pouště a polopouště pracovní list.
 • Recept na sulc se zeleninou.
 • Jak zastavit růst chlupů.
 • Suv wiki.
 • Červený koberec hollywood.
 • Pohled do slunce.
 • Isabelle fuhrman filmy.
 • Francie sousední státy.
 • Těhotenský second hand praha.
 • Flexibilní brigáda ostrava.
 • Vedlajsie ucinky pervitinu.
 • Počet pasažérů letiště vídeň.
 • Články o rybaření.
 • Kalanchoe jedovatá pro kočky.
 • Tejpování ramene postup.
 • Hysterická psychopatie.
 • Australský ovčák chovná stanice praha.
 • Lg v30 antutu.
 • Nejlepsi kriminalky.
 • Star mac keyboard.
 • Apple warranty check.
 • Prolézačky pro morčata.
 • Finanční trhy kniha.
 • Terestrická rostlina.
 • Kdy namontovat venkovní parapety.
 • Kam na chřest.
 • Napsání bakalářské práce.
 • Muzeum české budějovice.