Home

Obtížná intubace

Obtížná intubace-kriteria, postupy a pom ůcky Michaela Mausová,DiS, Monika Pániková Jak již samotný název napovídá, obtížná intubace je n ěco, co nejde v ůbec snadno a lehce, zasko čí nás náhle a bez varování, je zna čně stresující a p římo a velmi zásadn ě ohrožuje pacient ův život, a. Obtížná ventilace maskou 1:20 • Neúspěšná ventilace maskou 1:3000 • Obtížná intubace 1:50 • Neúspěšná intubace 1:2000 • Neúspěšná intubace při sekci 1:250 • Obtížná laryngoskopie 2-8% • Can't intubate, can't ventilate 1:5000. Více. než. 30% úmrtí. při CA souvisí s neadekvátním postupem při. Obtížná intubace v mezinárodním pohledu doporučených postupů Nejdůležitější činností anesteziologa/ lékaře urgentní medicíny je zajistit dýchací cesty pacienta v případě velmi obtížného přístupu a zajistit pacientovi dostatečnou oxygenaci Obtížná intubace není častým jevem při úvodu do anestezie. Nejhorší varianta, kdy není možné pacienta ani ventilovat, ani intubovat, je naštěstí velice raritní záležitost (1 : 5000). Přesto selhání zajištění průchodnosti dýchacích cest zůstává významnou příčinou mortality a morbidity v souvislosti s anestezií

Obtížná intubace [upravit | editovat zdroj] Tento stav je definovaný jako neschopnost zkušeného lékaře zavést intubační kanylu po 3 pokusech o přímou laryngoskopii nebo trvá snažení déle než 10 minut. Pro další postup jsou vypracované doporučené postupy Číselník diagnóz MKN-10 » XIX - PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN » T20-T32 - POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ » T80-T88 - KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE‚ NEZAŘAZENÉ JINDE » T88 - Jiné komplikace zdravotní péče‚ nezařazené jinde » T88.4 - Neúspěšná nebo obtížná intubace

Jako obtížná intubace je označován stav, kdy k zavedení TR metodou přímé laryngoskopie je zapotřebí více než tří pokusů nebo intubace trvá déle než 10 minut. Téměř 50% obtížných intubací je neočekávaných. Neexistuje žádná kombinace testů a předoperačních vyšetření, která by byla stoprocentně spolehlivá. Obtížná ventilace , nejde ventilovat maskou, SpO2 je pod 90% (100%O2) a/nebo je obtížná intubace kdy zkušený anesteziolog 3x nezaintubujenebo intubuje déle než 10 minut ASA definice, Barash 6. edic Intubace je pojem z lékařství.Týká se zavedení trubice do vnějšího nebo vnitřního otvoru v lidském těle. Nejčastěji se termín týká tzv. tracheální intubace, která je v současnosti jedinou zcela bezpečnou metodou zajištění umělého dýchání a zabránění aspiraci (vniknutí žaludečních šťav do dýchacích cest) Obtížná intubace: usnadnění ETI: BUPR manévr zavaděč/bužie, Magillovy kleště LSK - McCoy, Bullard po 3 nezdařených intubačních pokusech STOP a zvolit možnost: zavedení LM (dřív než nastane otok hrtanu → neprůchodnost DC) fibrooptická intubace. Vybavení pro ETI: svítící laryngoskop (LSK) +1 do rezerv

Autor: MUDr. Kateřina Musilová Zajištění průchodnosti dýchacích cest tracheální intubací při operačních výkonech v otorinolaryngologii v celkové anestezii kl.. Obtížná intubace Definice: intubace, kterási vyžádávíce nežtři pokusy zkušeného anesteziologa a nebo mu trvádéle než10 minut Příčiny: vrozené, traumatické, zánětlivé, nádorov Předvídaná obtížná intubace může nastat u nemocných s její anamnézou, u pacientů s různými genetickými syndromy, malformacemi v oblasti obličeje, dutiny ústní nebo krku či u nemocných se sníženým otevřením úst. Metodou volby je fibrooptická intubace při vědomí a zachovaném spontánním dýchání Obtížná intubace -tipy a triky Ivo Křikava KARIM FN Brno, LF MU 2014. Osnova • Vymezení problému, definice • Stateoftheart -guidelines • Zhodnocení rizika • Obtížná intubace -pomůcky • Tipy a triky • Extubace. Obtížné zajištění dýchacích ces

 1. en sk s
 2. Neprůchodnost DC a obtížná intubace •O neprůchodných DC a obtížném zajištění jejich průchodnosti hovoříme, pokud má průměrně vzdělaný anesteziolog potíže s adekvátním dýcháním přes masku, kdy při použití 100% kyslíku neudrží saturaci nad 90 % nebo s intubací. •Tracheální intubace se považuje z
 3. Neočekávaná obtížná intubace - faktory predikce - MUDr c
Téma: Mechanická podpora ventilace; intenzivní medicína vOšetřovatelská péče v anesteziologii

Intubace je pojem z lékařství. Týká se zavedení trubice do vnějšího nebo vnitřního otvoru v lidském těle. Nejčastěji se provadí tzv. tracheální intubace. Trubice se zavádí nejčastěji z důvodu respiračních onemocnění nebo před operací z použití celkové anestézie Transcript Tracheální intubace Vilímková Monika Halaštová Petra Definice: Zavedení tracheální rourky (TR) ústy (orotracheálně) nebo nosem (nazotracheálně) do průdušnice s koncem těsně nad bifurkací. Nejčastěji se provádí u pacientů v celkové anestezii nebo u stavů vyžadujících umělou plicní ventilaci

Obtížná intubace Pro případ nemožnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest ( difficult airways ) jsou vypracovány zvláštní postupy. Spočívají v zajištění dýchacích cest za použití speciálních pomůcek anebo přístupů (optický laryngoskop, intubační bronchoskop, flexibilní laryngoskop, combitube, laryngeální. OBTÍŽNÁ INTUBACE PLÁN D: Invazivní přístup -bradykardie, SpO ≤ 30% LEMON SKÓRE -při očekáváné obtížné OTI (≥ 6b) postup dle str.2 PREOXYGENACE -100 % O 2 4 min. těsnící maskou, ev. 3 hluboké dechy při očekávané obtížné intubaci nosní hroty 15l/min. INTUBACE (1. pokus) PLÁN A: Ventilace maskou uspokojivě. Úvod / Katalog produktů / Laryngoskopy / Obtížná intubace. Obtížná intubace Kategorie produktů.

SOS – Porodnické Fórum

Obtížná intubace v anestezii a její řešení ve FN Motol Brabcová Milena, Vymazal Tomáš KARIM 2. LF UK a FN Motol. Postupy při obtížné intubaci nejsou celosvětově sjednocené, liší se však jen v detailech. Alternativní postupy jsou závislé na zvycích lékařů a pracovišť a jejich vybavení Dýchání je životně důležitý proces, jehož cílem je přívod kyslíku do organismu. Tímto článkem bychom chtěly připomenout techniky zajištění dýchacích cest (DC). Zajištění dýchacích cest znamená uvolnění nebo zprůchodnění dýchacích cest v rámci obnovení spontánního dýchání nebo před zahájením umělého dýchání

TotalTrack VLM - obtížná intubace - laryngeální maska ABSTRACT Brožek T., Michálek P., Votruba J.: TotalTrack VLM - a new tool for difficult airway management TotalTrack VLM is a new tool for airway management in patients with anticipated difficult intubation. This device i Obtížná intubace II - kompletní katalog; 4 položek Cook Retrograde Intubation Set with Rapi-Fit Adapters . Používá se k asistované endotracheální intubaci během obtížného zajištění dýchacích cest. Baleno sterilně v trhacím obalu. Určeno k jednorázovému použití.. Obtížná intubace dýchacích cest (CL od stupně I ~ IV), traumatické intubace dýchacích cest, intubace pro cervikální aktivitu. Součástí dodávky jsou laryngoskopické lžíce z chirurgické oceli typu MACINTOSH velikosti 2,3,4. Lžíce lze chemicky dezinfikovat a následně sterilizovat při vysokých teplotách

Obtížné zajištění dýchacích cest - predikce a klinické

 1. Neúspěšná nebo obtížná intubace. Popis: Neúspěšná nebo obtížná intubace Kód diagnózy dle MKN-10: T884 Kapitola: XIX.Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin Skupina: T88 - Jiné komplikace zdravotní péče‚ nezařazené jind
 2. o74.7 - nezdařená nebo obtížná intubace při porodu. xvi - nĚkterÉ stavy vzniklÉ v perinatÁlnÍm obdobÍ; xvii - vrozenÉ vady‚ deformace a chromozomÁlnÍ abnormality; xviii - pŘÍznaky‚ znaky a abnormÁlnÍ klinickÉ a laboratornÍ nÁlezy nezaŘazenÉ jinde; xx - vnĚjŠÍ pŘÍČiny nemocnosti a Úmrtnost
 3. ut. Obtížná laryngoskopie: pokud struktury laryngu viditelné při běžné laryngoskopii nejsou viditelné nebo identifikovatelné. Incidence přibližně 0,5-5 % Intubace je pojem z lékařství
 4. Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí - O896. Kód: O896 Kategorie: Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady. Zpět na Lékařské diagnózy. Nov.
 5. MKN-10 T88.4 Neúspěšná nebo obtížná intubace (T80-T88 Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde; S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
 6. obtížná tracheální intubace. Record number. _UND°SUB6672
 7. Predikce obtížné intubace Predikce obtížné intubace. Možnosti řešení (ne)očekávané DAM videolaryngoskop a jiné hračky. Lukáš Dadák Difficult airway (DA): klinická situace, ve které běžně trénovaný anesteziolog obtížná ventilace obličejovou maskou obtížné zavedení supraglotické pomůcky obtížná laryngoskopie obtížná intubace obtížná koniotomie.

Spolu s lékaři ARO zajišťujeme před plánovanými operačními výkony průchodné dýchací cesty u pacientů, kde se předpokládá obtížná intubace. S kardiologickým, kardiochirurgickým a cévním oddělením jsme v těsném kontaktu při přípravě pacientů na operace Obtížná intubace (nádor, zánět, deformity, ztuhlost, krvácení, deviace trachey). Pokud je obtížná intubace očekávána, provádí se buď v lokální anestezii při vědomí nebo v celkové anestezii s pomocí bronchoskopu. Vždy je připraveno vše k urgentní tracheostomii. Pacienti-spektrum od malých dětí po staré Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu. Popis: Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu Kód diagnózy dle MKN-10: O747 Kapitola: XV.Těhotenství, porod a šestinedělí Skupina: O74 - Komplikace anestezie při porod Před operací Vás navštíví anesteziolog. Bude se ptát na Vaše předchozí a současné choroby, na užívané léky, alergie, alkohol, návykové látky, průběh předchozí anestezie (komplikace při anestezii, obtížná intubace, nevolnost po anestezii apod.), předchozí podání krevních derivátů a případné komplikace O896 - Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí . Diagnoza, třída, skupina kód a popis nemoci - výpis z číselníku MKN10N90 (NZIS

Endotracheální intubace - WikiSkript

obtížná ventilace maskou 0,15-6 %, obtížná tracheální intubace (tři a více poku ­ sů) 0,05-4,7 %, situace nemožné ventilace/oxygenace u dětí se vyskytují ojediněle. • Nejčastější příčina neočekávaného obtížné­ ho zajištění dýchacích cest v pediatrii je tzv Prohlížení dle předmětu obtížná intubace Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Prohlížení dle předmět Pro přímou laryngoskopii a intubaci trachey u novorozenců, stejně jako u dospělých, je nutná premedikace, anestezie a svalová relaxace. Svalové relaxanty se nepoužívají pouze pro intubaci u dětí vážících méně než 1000 g a když se očekává obtížná intubace (Turnerův syndrom, Pierre Robinův syndrom) (obtížná intubace, laryngospazmus, poškození chrupu), s operačním výkonem (riziko popálení, záměny nebo pádu pacienta) a s celk ovým pobytem pacienta na operačním sále (např. podchlazení z důvodu pobytu v klimatizovaném prostředí) 1.2 Intubace nosem 1.2.1 Indikace a kontraindikace Tento způsob zajištění dýchacích cest je využíván tam, kde je nezbytné vyhnout se operačnímu poli v dutině ústní, například při ORL operacích, chirurgii dutiny ústní a plastické chirurgii. Dále intubace nosem je využívána v případech

T88.4 - Neúspěšná nebo obtížná intubace Číselník diagnóz ..

 1. . těsnící maskou, ev. 3 hluboké dechy při očekávané obtížné intubaci nosní hroty 15l/
 2. Obtížná intubace Metodou první volby je rychlé zavedení laryngeální masky - v této situaci je to nejrychlejší a nejlepší řešení Teprve v dalším pořadí jsou další alternativní postupy pro obtížnou intubaci : videolaryngoskop, koniopunkce I při negativním vyšetření musíme vždy s obtížno
 3. Obtížná intubace: obezita, krátký krk, retrognatie a předkus horních řezáků jsou anatomické známky možných obtíží při intubaci. Výskyt obtížných intubací je u těhotných až osmkrát vyšší než u netěhotných žen. Epidurální analgezie je metodou volby, protože dovoluje vyhnout se intubaci
 4. objeví-li se neočekávaně obtížná intubace přivolat zkušeného anesteziologa, připravit pomůcky pro urgentní zajištění dýchacích cest, po > než 3 neúspěšných pokusech použít laryngeální masku.. Katso sanan intubace käännös tsekki-ranska. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä

29/ Neočekávaná obtížná intubace. 30/ Neuroaxiální blokády - komplikace (toxicita lokálních anestetik viz kap. 45) 31/ Obtížná ventilace obličejovou maskou. 32/ Oheň mimo dýchací cesty pacienta. 33/ Oheň v dýchacích cestách. 34/ Plieni edém. 35/ Pneumotorax. 36/ Pokles EtC02. 37/ Porucha dodávky elektřiny. 38/ Porucha. obtížná intubace: 4: není vidět ani epiglottis: Intenzivní medicína; Nejnavštěvovanější. Ten pocit uspokojení, když se vám povede například velmi obtížná intubace, je asi podobný, jako cítí chirurg, když se mu povede operace. Již třicet let si téměř denně uvědomuji, jaké jsem měl štěstí, že jsem si vybral tento obor obtížná OTI, v III.trimestru poměr 1/280 : 1/2230 obecná chirurgie - CAVE, hyperventilace, tj. hypokapnie snižuje uteroplacentárníperfuzi- -nejlépe intubace nosem-KI u těžkých poranění středoobličejového skeletu-elektivní tracheostomie v lokální anestezii Registrace pro odběr novinek Souhlasím, aby společnost Medial spol. s r.o., kromě zákonem stanoveného účelu, používala mé osobní údaje ke zpracování dat za účelem evidence a registrace a k marketingovým účelům (občasné zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách). Svůj souhlas jsem dobrovolně a svobodně poskytl(a) na základě úvahy a jsem si vědom(a.

Ošetřovatelská péče v anesteziologi

REGIONÁLNÍ ANESTÉZIE U SECTIO CESAREA Jan Bláha KARIM 1.LF UK a VFN Praha Alessandro Beneditti De Re Medica, 1549 INDIKACE CELKOVÉ ANESTEZIE U SC Těžký distres plodu Akutní hypovolémie matky Koagulopatie matky Selhání RA Odmítnutí RA matkou KONTRAINDIKACE CELKOVÉ ANESTEZIE U SC Obtížná intubace Těžké astma Maligní hypertermie KONTRAINDIKACE REGIONÁLNÍ ANESTEZIE U SC. Před operačním výkonem musí vždy proběhnout rozhovor pacienta s anesteziologem. Zeptá se vás na předchozí a současné choroby, na užívané léky, alergie, konzumaci alkoholu, kouření, návykové látky, průběh předchozí anestezie (komplikace při anestezii, obtížná intubace, alergie na anestetika, nevolnost po anestezii apod.), předchozí podání krevních derivátů a.

Intubace - Wikipedi

Prohlížení Univerzita Pardubice dle předmětu obtížná intubace Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Univerzita Pardubic Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí O898 Jiné komplikace anestézie v šestinedělí O899 Komplikace anestézie v šestinedělí, NS O900 Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu O901 Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea O902 Hematom porodnické rány O903 Kardiomyopatie v šestinedělí O90 Obtížná intubace (P. Herda) 15 min FBSK a další techniky při komplikovaném zajištění DC 10:35: Selektivní intubace plic, různé techniky separace segmentů plic v hrudní chirurgii (P. Michálek) 20 min 10:55: Přestávka na kávu: 20 min Ultrazvuk 11:15: FAST - ultrazvukové vyšetření pacienta během urgentního příjm CELKOVÁ ANESTÉZIE U SECTIO CESAREA Jan Bláha KARIM 1.LF UK a VFN Praha Alessandro Beneditti De Re Medica, 1549 INDIKACE CELKOVÉ ANESTEZIE U SC Těžký distres plodu Akutní hypovolémie matky Koagulopatie matky Selhání RA Odmítnutí RA matkou KONTRAINDIKACE CELKOVÉ ANESTEZIE U SC Obtížná intubace Maligní hypertermie Těžké astma PŘÍPRAVA PACIENTKY K SC Prevence aspirace. neočekávaná obtížná intubace. ÚLOHA Č. 2 a 3. hypoxie - AKUTNE.CZ. Zásady neodkladné první pomoci pro ambulantní lékaře. Nový Surgicric - VBM lékařská technika. Letecko-lekárske ORL vyšetrenie podľa AMC1 ARA.MED.135 b, c. Informace o náběhu druhého bloku. S-Guide. RESUSCITACE MEZI ŘÁDKY

Zajištění dýchacích cest - Sestry v I

Úskalí zajištění dýchacích cest při operacích ORL - YouTub

Kritické body při poskytování péče na operačních sálech D. Vaňková, H. Drábková, I. Dvořáčková FN Hradec Králov Zajištění dýchacích cest, obtížná intubace, alternativy Dekomprese hrudníku Přístup do žilního kompartmentu Workshop bude probíhat v sále Centaurus paralelně s odbornými přednáškami. Vstup na workshop je zdarma. Registrace na místě (do naplnění kapacity). Účastníci obdrží certifi kát o absolvování kurzu • O896 Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí • O898 Jiné komplikace anestezie v šestinedělí • O899 Komplikace anestezie v šestinedělí NS • O900 Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu • O901 Dehiscence nebo rozpad porodnické rány hráze (perinea) • O902 Hematom porodnické rány • O903.

Zásady zajištění dýchacích cest během anestezie a v

Neočekávaná obtížná intubace - faktory predikce - MUDr

 1. ikamery pro zobrazení cesty vložení kanyly), vyžaduje zkušenosti a je obecně jednoduchá. Intubace je obtížná přibližně u 10 % pacientů, kteří vyžadují speciální vybavení a preventivní opatření
 2. TI: Obtížná intubace a alternativní způsoby zajištění dýchacích cest AU: Truhlář, Anatolij — Mašek, Jiří, 1958- CI: Medicína katastrof : traumatologické plánování a příprava : sborník příspěvků. ročníku konference, .
 3. Tracheální intubace, při které se zavádí tracheální rourka do průdušnice, je považována za standard zabezpečení dýchacích cest. Tracheální rourka je trubička s tvarovou pamětí, která má na jednom konci standardizovaný konus umožňující připojení dýchacího přístroje, na druhém většinou manžetu, která ji.
 4. TRACHEÁLNÍ INTUBACE.. 22 2.1 Definice tracheální intubace z více pohled ů 2.6.1 Obtížná intubace.. 28 2.7 Komplikace endotracheální intubace.. 29 2.7.1 Komplikace trach. intubace spojené s výkonem p řítomností TR.

• T884 Neúspěšná nebo obtížná intubace • T885 Jiné komplikace anestezie • T886 Anafylaktický šok způs. nepříz. účin. správné léč.látky řádně podané • T887 Neurčený nepříznivý účinek léčiva • T888 Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde • T889 Komplikace zdravotní péče N Pokud je očekávaná obtížná intubace v důsledku přítomnosti laryngeálních, cervikálních nebo mediastinálních tumorů, mělo by být zváženo podání krátkodobě působících svalových relaxans, jako je sukcinylcholin. Fascikulace, spojené s podáváním sukcinylcholinu, moho Hlavním problémem pro anesteziologa se může stát potencionálně obtížná intubace na základě omezeného otevírání úst, mikrognatie a omezení hybnosti krční páteře. Možnost provedení manuální ventilace by měla být vždy ověřena před podáním svalových relaxancií

Intubace - Lékárničky pro bezpečné pracovišt

komplikace, obtížná intubace) 10. Zajišt ění cévních vstup ů u d ětí (rozd ělení cévních vstup ů, indikace k zajišt ění, techniky za-jiš ťování), ošet řování vstup ů, komplikace p ři zajiš ťování, p ři dlouhodobém zajišt ění, p ři ru-šení katétr ů 11 Intubace je často obtížná vzhledem k malé čelisti a měla by být provedena specialistou. Obtíže při krmení mohou být zmírněny vzpřímenou technikou krmení, přechodem od kojení na krmení lahví - nejlépe Habermanova láhev, dočasným použitím nasogastrické či orogastrické sondy (sonda zavedená do žaludku nosem nebo. Anestezie novorozenců a malých dětí - intubace . Obtížná intubace - lze předpokládat u novorozenců s vrozenu vadou nebo s úrazem v oblasti hlavy a krku. Pierr-Robinův sy - rozštěp, hrozí obstrukce jazykem. Hurlerové sy - mukopolysacharidoza chrlič vody Tracher-Collinsův sy - mikrognatie, atrezie choan, VCC

Contextual translation of obtížná from Czech into Japanese. Examples translated by humans: 難しい, 起床困難, 歩行困難, 挿管困難, 排尿困難, 歩行障害者, 努力性呼吸, 有痛性排尿困難, ホコウコンナン, キショウコンナン Obtížná intubace v PNP Anesteziologie obtížná ETI 1 -4% nemožná ETI0,05 -0,5% PNP (lékaři) obtížná ETI 3 -5,3% nemožná ETI 0,5 -1,2% PNP (paramedici) obtížná ETI 13 -26% nemožná ETI 6 -25% ESA, Difficult Emergency Intubation in Adults, 2000 Prostředí počasí světelné podmínky Pacient poloh Obtížná tracheální intubace s hypoxií, doprovázená poraněním a často s posthypoxickými neuropsychickými důsledky, v incidenci akutně ohrožujících stavů vede. Odborná doporučení znějí: uskutečnit pouze tři pokusy o tracheální intubaci prokládané oxygenací s použitím Sellickova hmatu, včasné zavolání. Obtížná intubace těhotné a rodičky Pavel Herda. Jídlo a pití během porodu Petr Kříž. Volba lokální anestetik a adjuvans Petr Štourač. Antikoagulancia a neuroaxiální blokáda Jan Bláha. Epidurálni analgezie u porodu Antonín Pařízek. Vyšetření před neuroaxiální blokádou Petr Kří Zvoní suxamethoniu hrana? SVÍTEK M. KAR VFN Praha,přednosta,doc.MUDr.Zdeněk Ehler,CSc. Souhrn: Článek představuje souhrn zkušeností s používáním suxamethonia v posledních desetiletích.Jsou v něm probrány principy jeho účinku,vedlejší účinky a dále jsou uvedeny alternativní postupy a přípravky,které suxamethonium mohou nahradit.Podle současných názorů je hlavní.

Tracheální intubace slideum

TotalTrack VLM – nová pomůcka pro obtížné zajištění

7. Obtížná intubace pro jiné diagnózy - fraktury obratlů, neurologické příčiny, M. Bechtěrev, polytraumata obličeje a krku aj. - intubace fle-xibilním bronchoskopem. 8. Akutní peroperační hyperinflace plíce - objektivizace a odstranění en-doskopicky řešitelné situace. Není určen. únor 2006 RESP/ Normální a obtížná intubace dýchacích cest • Otevření dýchacích cest je dosaženo záklonem hlavy, zvednutím brady a předsunutím čelisti • Orofaryngeální a nazofaryngeální vzduchovody • Ventilace ambuvakem • Orotracheální a nazotracheální intubace • Sellickův manévr • Zavedení LM Obtížná intubace je u těhotných 10 x častější než u srovnatel-né populace žen (s výskytem asi 1/250 intubací). Například ve statistikách NICE (National Institut for Clinical Excellence) z Velké Británie je v období 2000 - 2002 uvedeno šest pří-padů úmrtí těhotné - rodičky v přímé souvislosti s anestezií

Téma: Mechanická podpora ventilace; intenzivní medicína v

Obtížná intubace

Titul: Novel genetic determinants of metabolic syndrome intermediate phenotypes revealed in newly established PXO set of recombiInant rat strains Informace Termín kongresu: 25. - 26. listopad 2009 - nelékaři 26. - 27. listopad 2009 - lékaři Místo konání: Kongresové centrum ÚVN Praha, Pavilon CH2 obtížná intubace, aspirace žaludeþního obsahu, edém plic, anafylaktický šok (Mach, 2011); dále chirurgické - poranění okolních orgánů malé pánve (moového měchýře, ureteru, adnex, dělohy, adnex; zvýšené krvácení - hypotonie až atonie děložní, poruch Den Čas Téma Řečník 11.4. 09:45 Úvod, přivítání účastníků + upload aplikace (Waldauf) Duška (A) 10-11 Fyzikální zákony v AIM Roubík Chair: Duška 11-12 Zajištění dýchacích cest, obtížná intubace Nedvěd 13-14 Crisis resource management - lidský faktor v krizi Ster

PPT - REGIONÁLNÍ ANESTÉZIE U SECTIO CESAREA PowerPoint

Obtížná intubace. Maligní hypertermie. Těžké astma. Závažná hypertenze. Přestup látek placentou. Dobrý přestup. Látky s malou molekulou, lipofilní. 14:20 Obtížná intubace těhotné/rodičky MUDr. Tomáš Brožek Diskuze 14:45 Káva. PROGRAM V. KOMPLIKACE REGIONÁLNÍ ANESTEZIE 15:15 Neuroaxiální blokády - časné komplikace prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. 15:25 Neuroaxiální blokády - pozdní komplikace MUDr. Sylva Dolenská, FRC BOS. org s. r. o. Kekulova 38. 400 01 Ústí nad Labem. Tel.: +420 475 531 098 +420 475 207 082. Fax: +420 475 205 169. info@bos-congress.cz . Kancelář Prah Difficult airway - obtížná intubace - situace, kdy si endotracheální intubace pomocí direktní laryngoskopie vyžádá tři a více pokusů.. BACT - Bužií Asistovaná Cricotyroidektomie - metoda urgentního zajištění dýchacích cest zavedením endotracheální rourky do trachey skrze ligamentum conicum. ROTEM - metoda rotační trombelastografie (vylepšení.

Abstrakta přednášek přednesených na 21

Léčba byla velmi obtížná, řekl lékař Čang Nuo-fu, který stál v čele zdravotnického týmu z provincie Kuang-tung a připravil terapeutický plán. Velmi si vážíme úspěchu a jsme šťastní, že se vyléčila. Po ukončení intubace byla pacientka tři dny pozorována a pak byla převezena na běžné oddělení. Klíčová slova: ošetřovatelství, ošetřovatelská péče, základní potřeby člověka, historie ošetřovatelství, bezpečný pokoj citace: Strnadová Alice: Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [online] , [cit. 19 Dětský herec, kterého známe například z filmů Páni kluci a Lucie postrach ulice, několik let zápolil s těžkou nemocí. Svědectví o statečném boji, kterému nakonec podlehl, bylo jeho posledním televizním vystoupením. Připravili: A. Vebrová, Z. Burešová, J. Nekvasil a A. Derzsiov obtížná intubace 4 x 4,1 % 9 x 2,4 % 1 3 x 2,7 % zvyš. pinsp., ETCO2 pinsp., ETCO2 komplikace intubace 0 x 0 % 2 x 0,7 % 2 x 0,4 % regurgitace, vomitu Obtížná intubace Author: Odbor Informatiky Created Date: 7/7/2011 7:35:26 AM.

Nemoci slzných cest | +420 577 921 854 po - pá 8:00 - 13:00
 • Energie fotonu vzorec.
 • Topline standard 630.
 • Zajímavosti o kocourech.
 • Landseer povaha.
 • Absolutní četnost.
 • Subaru pribram.
 • Košer víno wiki.
 • Brussels public transport monthly pass.
 • 1. čakra cvičení.
 • Nastavení teploty barev.
 • Múza výtvarného umění.
 • Žádost o prodloužení čerpání hypotéky vzor.
 • Shock kladno.
 • Ogri doupe.
 • Saudská arábie bezpečnost.
 • Fotografování mobilem.
 • Perníková chaloupka šablona k vytisknutí.
 • Jak naladit televizi přes anténu.
 • Endometrioza 4. stupně.
 • Spojení hřídele s nábojem pro přenos otáčivého pohybu.
 • Dopady klimatických změn.
 • Tom hanks filmy a televizní pořady.
 • How to bold font in facebook status.
 • Pistolové kuše.
 • Citáty zesnulým.
 • Glock 17 plynovka.
 • Snapdragon 665.
 • Pivo corona v akci.
 • Dámské kabelky guess.
 • Windows mobile device center windows 7 x64 download.
 • Nolina cena.
 • Minky deka recenze.
 • Výška stropu rekonstrukce.
 • Rajská zahrada praha 14.
 • Mozek ryby.
 • Policejní akademie 7.
 • Jak se nejrychleji zbavit otoku.
 • České restaurace v usa.
 • Whitney houston greatest love of all.
 • Knížecí pivovar plasy jidelni listek.
 • Full apk android download.