Home

Slzný aparát

Základem pro slzný aparát (apparatus lacrimalis) je glandula lacrimalis, produkující slzy neboli lacrimae.Ty putují skrz ductuli excretorii.Rozptylují se ve fornix conjuctivae superior po povrchu rohovky, víčkové a bulbární spojivky.Slzy poté vtékají skrz rivus lacrimalis do lacus lacrimalis (slzného jezírka). Poté jsou odváděny odvodními slznými cestami do nosního. Slzní ústrojí patří mezi přídatné orgány oka. Dělí se na dvě části, část slzotvornou a část slzovodnou. Slzotvorná část slzy vylučuje a slzovodná slzy odvádí. Toto ústrojí slouží především ke zvlhčování přední stěny oka, k odplavování nečistot a k ochraně oka před infekcí

Slzný aparát - WikiSkript

Slzný aparát je tvořen slznou žlázou a odvodnými cestami slznými. Slzný aparát produkuje slzy, které zvlhčují spojivku a obsahují látky potlačující růst bakterií. Odvodné slzné cesty odvádějí slzy do dutiny nosní. Ústrojí sluchové. Orgánem sluchu je ucho. Anatomicky se dělí na zevní ucho, střední ucho a. Slzy a slzný aparát . Slzy jsou tekuté sekrece, které neustále pokrývají povrchy spojivek, udržují je vlhké a chráněné. Jejich přítomnost snižuje tření, brání bakteriálním invazím, poskytuje výživu a kyslík do spojivkového epitelu a odstraňuje toxické látky nebo malé cizí tělesa v očích nebo kolem očí

Je uložena v zevní horní části očnice nad zevním očním koutkem ve zvláštní očnicové prohloubenině. Má dvě části - očnicovou a víčkovou. Většina vývodů očnicové části žlázy prochází přes část víčkovou, společně pak skrz spojivku ústí do horního spojivkového vaku tak, že se odtud slzy rozlévají po celém předním očním obvodu Zrakové ústrojí- organum visus Somatologie Zrakové ústrojí - organum visus Přijímá zrakové vjemy a vzniklé vzruchy přivádí zrakovou dráhou do zrakového centra Oční koule - bulbus oculi 3 základní vrstvy, každá má 2 části Má průměr 24 mm Uložena v očnici - orbitě, na tukovém polštáři Tunica fibrosa Přední část - rohovka (cornea) Zadní část.

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Slzný aparát.Nalezeno za 1 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru 3, slzný aparát - APARATUS LACRIMALIS. skládá se ze tří částí: a, slzná žláza - GLANDULA LACRIMALIS - je v zevní horní části očnice - slzy mají protibakteriální účinky - chrání oko před bakteriemi b, slzný váček - vnitřní koutek oka c, slzovod - odvádí slzy ze slzného váčku do nosní dutin

Slzný aparát - Wikiwan

Čočka (lat.: lens crystallina) je průhledná bikonvexní (ve tvaru čočky) struktura v oku, které spolu s rohovkou láme světlo, aby mohlo být zaměřeno na sítnici.Princip funkce je podobný funkci uměle vyrobených kontaktních čoček. Optická mohutnost lidské čočky je asi 15 dioptrií, což je přibližně čtvrtina celkové optické mohutnosti oka This page was last edited on 12 July 2018, at 23:00. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Slzný aparát. Má dve hlavné skupiny (viac o štruktúre oka tu): Sekrečná časť - slzotvorné orgány (slzná žľaza, hlienové bunky, Zeisove žliazky) Odtekacia časť - slzné cesty (otvory na okraji viečok, slzné kanáliky, slzný vak

AnatoNomina

1. Zrakový systém • Funkce buněk a lidského těl

Slzný aparát vyšetrujeme adspekciou a palpáciou. Následne kvalitatívne (priechodnosť) a kvantitatívne (produkcia sĺz). Slznú žľazu za normálneho stavu nevidieť a je ťažko palpovateľná. Prídatná žľaza sa vyšetruje po everzii tretieho viečka. S funkciou celého aparátu čiastočne súvisí posúdenie charakteru očného. Zrakový aparát Oční koule (Bulbus oculi) Přídatné oční orgány (Organa oculi accessoria) Topografie - regio orbitalis Vývoj zrakového ústrojí Očnice (orbita) tvar 4-bokého jehlanu svrženého vzad kostěné ohraničení aditus x apex 10 otvorů hladký m. orbitalis (ve fissura orbitalis inf.) obsah: oční koule, svaly, tukové těleso a přídatné orgány Očnice - stěny. Stránka Slzný aparát je dostupná v 17 dalších jazycích. Návrat na stránku Slzný aparát. Jazyky. Bahasa Indonesia; Deutsch; eesti; Englis Slzný aparát je možné rozdělit na dvě þásti, a to þást slzotvornou a þást slzovodnou. Jak už název napovídá, v slzotvorném ústrojí se slzy tvoří a přivádí na oko, kdežto slzovodné ústrojí odvádí slzy z oka komorový mok, čočka a sklivec). Víčko, slzný aparát, spojivka, okohybné svaly. Stavba zevního, středního a vnitřního ucha (maculae staticae, cristae ampullarum a organon spirale Corti). Orgán chuti a orgán čichu

11.2.1.6 Pomocná a ochranná zařízení oka - med.muni.c

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Slzný aparát.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Oko se skládá z mnoha různých struktur, které ve složitém souladu dohromady provádějí různé úkony, např. chrání oko a poskytují mu živiny, zejména jsou však ne Víčka, spojivka, slzný aparát 24. Topografická anatomie nohy (nakreslit průřez) Peritoneum, parietální a viscerální, závěsy orgánů, omenta Šedá a bílá hmota prodloužené míchy a Varolova mostu (nakreslit průřezy) Slezina - stavba, poloha, syntopie, cévní zásobení 25 Víčka, spojivka, slzný aparát Sluchová a vestibulární dráha 43. Svaly a fascie paže (nakreslit průřez) Močový měchýř - stavba a poloha, fixace a syntopie u ženy a u muže (nakreslit schema) Okohybné svaly, vazivový aparát očnice Čichová a chuťová dráha, n. olfactoriu

[1, 4-6] Slowakischer Wikipedia-Artikel aparát [1-6] Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová: Slovník súčasného slovenského jazyka. A-G. Bratislava 2006 : aparát [1, 5, 6] Jiří Kraus: Slovník cudzích slov. 2., erweiterte und überarbeitete Auflage. Bratislava 2005 (Originaltitel: Akademický slovník cizích slov, übersetzt von Ján Bosák und Autorenkollektiv. Slzný aparát se skládá ze slzotvorných orgánů a odvodných slzných orgánů (Obr. 1). SLZOTVORNÉ ORGÁNY Hlavním producentem slz je slzná žláza, která je lokalizována převážně v horním temporálním kvadrantu kostěné části očnice. Pomocnými producenty slz jsou žlázky Krauseho a Wolfringovy, které mají vývody. Slzný aparát psa. Slzný aparát je zložený zo slznej žľazy a odvodných ciest. Slzná žľaza leží na vnútornej ploche jarmového výbežku čelovej kosti nad očnicovými svalmi. Vývody slznej žlazy vyúsťujú do spojiovkového vaku medzi viečkom a očnou guľou Slzný aparát, odvodné slzné cesty. 6. Purkyňovy obrázky. 7. Vyvolání reflexu od očního pozadí. Slzný aparát Adnexa Bulbus Pupilárni reflex Duhovka Purkyňovy obrázky Čočka Princip paralaxy Sklivec Přímá oftalmoskopie Sítnice Vizuálni zkouškya reflexy •Korneální reflex •Palpebrální reflex •Pupilární reflex •Impresní tonometrie •Aplanační tonometrie •Rebount tonometrie Rohovka Předníoční komora.

Slzný aparát je orgánem, který umožňuje udržovat volnou část oční koule stále vlhkou a pružnou. Slzy se tvoří v slzné žláze, která je uložena nad zevním okrajem horního víčka. Odtud slzy stékají a jsou roztírány víky po celé oční kouli a stékají k vnitřnímu očnímu koutku do slzného jezírka vaku, nebo ť ví čka roztírají slzný film po povrchu oka. Slzný film svlažuje spojivku a rohovku a pomocí mrkání napomáhají odsávání slz do slzných cest. B ěhem spánku, kdy jsou ví čka zav řená, chrání povrch o čí p řed vysycháním. [1,4] 1.2 PATOLOGIE VÍ ČEK Ví čka postihuje hned n ěkolik chorob Oční víčka, slzný aparát a okohybné svaly patří mezi přídavné oční orgány. Fakta o očích Lidské oko. Vaše oči jsou, po mozku, nejkomplexnější orgány. Oči jsou složeny z více než 2 milionů funkčních částí

Anatomie oka a ucha - Seminarky

Lidské tělo: poznejte pět základních lidských smyslů

 1. Slzný aparát (apparatus alcrimalis) slzní žláza (glandula lacrimalis) - lok.: v zevním horním rohu orbity 2 části: pars orbitalis (v orbitě) et palpebralis (ve fornix conjuctivae sup.) z nich vyúsťují ductuli excretorii do fornix conj. sup. cévní a nervové zásobení: výživa: a. + v. lacrimalis; lymfa => nodi lymph. parotide
 2. Slzný aparát je tvořen slznou žlázou a odvodnými slznými cestami. Glandula lacrimalis je uložena ve fossa glandulae lacrimalis při horním zevním obvodu stropu očnice a je rozdělena šlachou m. levator palpebrae superioris na kompaktní orbitální a nekompaktní z více drobných žlázek složenou palpebrální část
 3. Blefaroplastika se neprovádí, pokud váš slzný aparát není dostatečně funkční. K posouzení slouží funkční testy slzení (například Schirmerův test: Při kterém se za okraj dolního víčka umístí papírek s vysokými absorpčními vlastnostmi, a za určitou dobu se odečte vzdálenost jeho zvlhčení)
 4. , a rozetřeny do vrstvy 0,007 - 0,010 mm tenké. Tato vrstva a její složení je nezbytné pro správnou funkci oka a zachování zdravé rohovky a spojivky.Slzný film je z oka odváděn ze 75 % slznými cestami a z 25 % se.
 5. - Slzný aparát - Očnice (orbita) - Okohybné svaly 2. Fyziologie procesu vidění - Dioptrický aparát - lomivá prostředí oka (rohovka, přední oční komora, čočka, sklivec) - Refrakce - Akomodace - Zraková ostrost (vizus) - Fixace - Zornicový (pupillární) reflex - Nitrooční tla

Slzy a slzy slzen

přídatné orgány oka (oční víčka, spojivka, slzný aparát, očnicové svaly) - krátkozrakost a dalekozrakost - šedý zákal - zelený zákal (glaukom) • orgány sluchu zevní ucho (ušní boltec, zvukovod, bubínek) střední ucho (středoušní dutina, sluchové kůstky) vnitřní ucho (kostěný a blanitý labyrint, Cortiho. Slzný aparát má slzotvornou a slzovodnou þást. V slzné žláze se tvoří slzy, které se hromadí při vnitřním koutku oka. Slzy odtékají pomocí vývodů do spojivkového vaku. Na povrchu oka slzy vytvářejí slzný film, který tvoří tři složky: mukózní, vodní a lipidovou. Mukózní složko

Takže, takže potom je to takový komplex, komplex problémů, který mi třeba označujeme jako kočičí rýma, ale je to kombinace virových a bakteriálních onemocnění postihující nejen horní cesty dýchací, ale i třeba slzný aparát a spojivky slzný aparát . vyšetření baterkou: spojivka, everze víčka. sklera. rohovka. přední komora (vyšetření hloubky osvitem ze strany) duhovka. zornice . čočka . přístroje, pomůcky: vízus do dálky (Snellenovy, projekční optotypy, zápis ZO, brýlová skříň - čočky) vízus do blízka (Jägerovy tabulky, presbyopie

Operace očních víček (Blefaroplastika): zkušenosti, ceny

Slzná žláza - WikiSkript

 1. 1.3 Slzný aparát Slzní ústrojí tvoří slzná žláza, která je uložená v horní zevní časti očnici. V slzné žláze se tvoří slzy, které zvlhčují povrch oční koule, smývají z něj prach, usnadňují pohyb očního bulbu i víček a chrání oko proti mikrobům. Slzy se hromadí ve spojivkovém vaku. Ve zdravém ok
 2. Zkušební otázky ze systematické anatomie. pro I. ročník zubního lékařství . 1. Kost - stavba, vývoj, růst kost
 3. n. infratrochlearis - konečná větev; => k vnitřnímu koutku očnímu => rr. palpebrales (=> mediální části očních víček) + spojivka + slzný aparát Nahoru N. maxillaris (n
 4. Lebka je obzvláště velká a poskytuje dostatek prostoru pro připevnění svalů k podpoře celé hlavy. Dolní čelist je pevná a těžká. Kvůli velikosti hlavy je krk relativně krátký, aby poskytoval lepší oporu. Oko postrádá slzný aparát a oko se spoléhá na tvrdou žlázu, aby ji udržel vlhkou
 5. Slzný aparát '''Slzní ústrojí.''' punctum lacrimale - slzní body plica semilunaris - spojivková řasa caruncula lacrimalis - slzní hrbolek openings of tarsal glands - vyústění tarzálních žláz Slzní ústrojí (lat. apparatus lacrimalis) patří mezi přídatné orgány oka. Nový!!: Slzy a Slzný aparát · Vidět víc
 6. Slzný aparát Slzná žláza a odvodné cesty slzné, slzná žláza uložena zevně pod stropem očnice a ty vytvořené slzy odtékají drobnými vývody do horní klenby spojivky a pohyby očních koulí jsou slzy roztírány po rohovce. (zabránění vysušení oka, antibakteriální). Slzy se shromažďují ve vnitřním koutku. Ve vnitř

Slzný aparát Smyslové orgány I Orgán zraku. Přední segment Zadní segment. tunica externa tunica media tunica interna (fibrosa) (vasculosa) (nervosa) přední cornea iris pars caeca segment corus ciliare retinae zadní sclera choroidea pars optica. přídatné orgány oka (oční víčka, spojivka, slzný aparát, očnicové svaly); - krátkozrakost a dalekozrakost, šedý zákal, zelený zákal (glaukom). Orgány sluch

Okolí oka, orbita, slzný aparát (slzná žláza a odvodné slzné cesty), překrvení bulbu- povrchní a hluboká injekce 8. týden: Poloha a postavení bulbu, motilita bulbu, rohovka - povrch , tlouštka a endotel, přední komora. 9. týden: Onemocnění čočky - katarakta , sklivec. Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů České Republiky . k posuzování dědičných očních vad psů a koček. Odůvodnění. Smyslem diagnostiky dědičných očních vad u malých zvířat je plošná depistáž , jejíž výsledky jsou základem pro postupnou eliminaci těchto vad z chovné populace Slzný aparát produkuje slzy, které zvlhčují spojivku a obsahují látky potlačující růst bakterií. Odvodné slzné cesty odvádějí slzy do dutiny nosní Smyslové orgány: Oko, Ucho, Lidské oko, Složené oko, Čočka, Smyslová soustava, Spojivka, Slzný aparát, Optometrie, Sítnice, Rodopsin, Rohovka [Zdroj. Vyšetřovali jsme hlavně oční víčka, spojivku a třetí víčko, slzný aparát, rohovku a duhovku. Diagnostika probíhala za pomoci štěrbinové lampy KOWA SL-15, tonometru Tonovet, Fluorescein test a Schirmer test. Při podezření na onemocnění čočky byl použit Unitropic kapky

Slzný aparát - definice - češtin

Nervový systém základní funkční jednotka neuron vzrušivost a vodivost neuroglie nutritivní,podpůrná a obranná funkc Slzný aparát se dělí na dvě části, a sice část slzotvornou a část slzovodnou. Slzotvorná část slzy vylučuje a slzovodná je odvádí do nosní dutiny. Myopie Podrobnosti Zveřejněno: 11. 9. 2017 13:41 Jdete od lékaře, který vám diagnostikoval myopii, a vy tápete, co to vlastně je

Video: PŘÍDATNÉ ORGÁNY OKA - Zdravotnictv

Čočka (oko) - Wikipedi

tzv. přídatné orgány oka: víčka, spojivka a slzný aparát, které plní funkci zejména ochrannou (Holibková, Laichman, 2006, s. 122-124). 1.1.1 Senzorická složka zrakového orgánu Bulbus má přibližně tvar koule. Jeho průměr v dospělosti je cca 35 mm. Je složen ze tř Program nově myslí na pracovníky v kancelářích, bude totiž formou notifikací uživatele informovat o tom, zdali zdravě mrká a má funkční slzný aparát. Detekci mrkání přitom zvládne běžná integrovaná webkamera. Aplikace má nicméně zatím své mouchy, notifikace se totiž zobrazují při každém mrknutí

Category:Lacrimal apparatus - Wikimedia Common

1.6.4 Slzný aparát 37 1.7 Obrazová část - koronární a sagitální rovina 40 1.8 Obrazová část - axiální rovina 64 2 FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST 76 2.1 Funkce nosu a vedlejších nosních dutin 76 2.1.1 Respirační - klimatizační funkce 76 2.1.2 Obranná funkce v rámci imunitního systému 7 Oko - přídatné struktury - víčka,spojivka, slzný aparát; Vývoj oka ; Histologie obecná a histologie oka - FBMI ČVUT. Podmínky udělení zápočtu, literatura; Rozvrh; Termíny klasifikovaného zápočtu; Otázky pro ústní přezkoušení.

Nepriechodnosť slzných kanálikov u detí Oči Hlava

 1. Transcript Zrakové ústrojí - organum visus (prezentace) Zrakové ústrojí- organum visus Somatologie Zrakové ústrojí - organum visus Přijímá zrakové vjemy a vzniklé vzruchy přivádí zrakovou dráhou do zrakového centra Oční koule - bulbus oculi 3 základní vrstvy, každá má 2 části Má průměr 24 mm Uložena v očnici - orbitě, na tukovém polštáři Tunica.
 2. Contents OBSAH HLAVNÍCH KAPITOL Seznam zkratek v textu 13 Seznam zkratek v popisu obrazů 15 Uspořádání obrazů 18 Poděkování 19 Předmluva 20 1 Anatomie 21 2 Fyziologie a patofyziologie horních dýchacích cest 76 3 Skladba a funkce imunitního systému 82 4 Imunopatologie 91 5 Vyšetření a diagnóza rinosinusitid 100 6 Zobrazovací metody 110 7 Definice a klasifikace rinitid.
 3. Víčka, spojivka, slzný aparát Okohybné svaly Meatus acusticus externus, membrana tympanica (nakreslit otoskopický obraz bubínku) Cavitas tympani, ossicula auditus, tuba auditiva Labyrinthus osseus et membranaceus (nakreslit řez kostěným a blanitých hlemýžděm) Kůže - stavba, adnex

Ochorenia slzného aparátu - Sibra centru

 1. Oko: Oftalmologie, Zrak, Kontaktní čočka, Lidské oko, Brýle, Složené oko, Oftalmopedie, Spojivka, Ostrost, Slzný aparát, Optometrie, Sítnice [Zdroj.
 2. arky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, se
 3. Nárok na lázně. Mnoho návštěvníků se ptá, zda mají nárok na lázně po určitém výkonu, s konkrétní chorobou. Na tuto otázku vám nemůžeme odpovědět, protože o příspěvkové lázeňské péči v každém jednotlivém případě rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny, neexistuje univerzální seznam, kdy se lázně poskytují a kdy ne. Záleží na mnoha.
 4. Když se Ripleyová zeptá: Nějaké zprávy o mojí dceři?, tak můj slzný aparát vyhlásí červený poplach a začne produkovat slzy jako o život. Lance je zlatíčko. Kdo by byl řekl, že ho budu milovat víc než Biehna. A rozhodně bych si někdy měla vyšetřit čas a napsat mnohem rozsáhlejší obdivný komentář

Compre online Oko: Oftalmologie, Zrak, Kontaktní čočka, Lidské oko, Brýle, Složené oko, Oftalmopedie, Spojivka, Ostrost, Slzný aparát, Optometrie, Sítnice, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços Klasifikace hospitalizačních procedur. Začněte průchodem stromu nebo použijte vyhledávací formulář. Klasifikace hospitalizačních procedur v podobě, jak ji prezentuje tento portál, je návrhem, který je připraven k oponentuře a připomínkám široké odborné veřejnosti s cílem jeho kultivace, tak aby mohla být tato klasifikace použita v některé z dalších verzí. U novorozenců není slzný aparát ještě zcela vyvinutý a miminka mají slz méně. Čtěte také: Šedý zákal. Tvorba slz se snižuje i ve stáří. Aby se slzy v oku nehromadily a nepřetékaly přes oční víčko, jsou důmyslným systémem odváděny do nosu. Nejprve jsou stírány víčky a poté štěrbinkou mezi nimi při. Zrakové ústrojí sestává z vlastního oka (očního bulbu) a přídatných očních orgánů, které umožňují okem pohybovat a chrání ho. Patří sem oční víčka a řasy, okohybné svaly, spojivky a slzný aparát. Oko je uloženo v tukovém polštáři kostěné dutiny očnice Pokud slzný aparát oka neprodukuje žádné slzy, tak je tato nákladná terapie zbytečná a neúčinná. V tomto případě máme pouze jednu možnost, a to aplikovat několikrát denně slzy umělé. Umělé slzy jsou dostupné na trhu ve formě kapek nebo gelu. Případné přemnožení bakterií je nutno potlačit antibiotickým

Slzný aparát TEAR : Slzy P+P : Směs plazmy pacienta a plazmy referenční SPERM : Spermie EX : Sputum HEART : Srdce F : Stolice INTF : Střevní tekutina. Glandulae lacrimales accesoriae Krausei (slzný aparát oka) KUETTNER Nodus lymphaticus jugulodigastricus Kuettneri (nodi lym. cervicales prof.) LABBÉ Vena anastomotica posterior Labbéi (spojnice povodí sinus transversus a cavernosus) (CNS) Labbého trojúhelník = projekce žaludku na přední břišní stěnu. Víčka, conjunctiva, slzný aparát Hypofyzární portální oběh Trigonum caroticum, trigonum submandibulare Mediastinum Obecná stavba a zapojení míšního nervu IV. mozková komora, jádra hlavových nervů Kolenní kloub Urethra masculina et feminina (anatomický podklad katetrizace) Lymfatické cévy a uzliny horní a dolní končetin Slzný aparát; 6 Bulbus . Prední komora ; Zadní komora ; Komorová voda ; Sklivec; 7 Vyšetrovaci metody v ocním lékarství 8 Anamneza. Dobrá anamneza je polovina diagnozy-kterým smerem pátrat ; NO - nynejší onemocnení ; OA - osobní anamneza ; RA - rodinná anamneza se zamerením na ocní onemocnení, zátežové choroby-

Interaktivní výuka anatomie, Interactive education of anatomy, annotated anatomical picture, English anatomical term, Latin anatomical term, anatomické názvoslov slzný aparát. Koule oční má přibližně kulovitý tvar. Je složena ze dvou jakoby do sebe vsunutých koulí. Zadní část koule oční v rozsahu bělimy má průměr 22 až 24 mm, přední část ( představovaná rohovkou ), má průměr 14 až 16 mm Ucpaný slzný kanálek hlavně vet může s jistotou zjistit ještě před výkonem! Kápne do oka reflexní látku a když vyteče nosem je to ok, jinak je kanálek ucpaný. Nám to dělali, ale oči slzely dál, pak zjistily řasu rostoucí do oka a 1mm vtočeného víčka, to zoperovali (7.000,-) a oči slzí dál :-( Už se mi na veterinu. Oční koule (nakreslit schema), víčka, spojivka, slzný aparát Ústrojí sluchové a vestibulární - nakreslit schema. Štítná žláza, příštítná tělíska. Nadledviny. Stavba kůže a kožní adnexa. Prs a mléčná žláza (cévní zásobení a lymfatická drenáž) Anatomické podklady výkonů v intenzivní péč 4.1.4 Slzný aparát 4.1.5 Cévní zásobení 4.2 Patologické stavy 4.2.1 Přehled onemocnění 4.2.2 Vývojové anomálie očnice 4.2.3 Záněty očnice 4.2.4 Nádory a nádorům podobné léze 4.2.5 Úrazy očnice 4.2.6 Endokrinní (tyreoidální) orbitopatie 4.2.7 Ultrasonografie - indikace a patologické nálezy 5 SLINNÉ ŽLÁZY 5.1 Anatomi

Slzný aparát - Další jazyky - Wikipedi

Slzný aparát - Češtino-Italština Slovník - Glosb

Oko: struktura a funkce NZI

aparát - Wiktionar

SCHWARZ Daniel, KOMENDA Martin, ŠNÁBL Ivo, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]

Problematika slzných cest v novorozeneckém a dětském věku

 1. Prídavné orgány oka psíčkar
 2. 17PBOOK1 - Oftalmologie - patologie, klinika I
 3. Kočičí oči 2 iFauna
 4. Zrakový orgán - Zrak
 5. Oko Fotografický interaktivní atlas člověk
 6. Nádory očnice Česká a slovenská neurologie a neurochirurgi
 7. Operace očních víček (Blefaroplastika): příběhy, ceny
 • Balada pro banditu download.
 • Srbsko moře.
 • Cervena karkulka sip.
 • Jak poznat blížící se porod.
 • Vacov skola.
 • Big eyes lana del rey lyrics.
 • South park black friday cz.
 • Charlotte's web.
 • Zpověď liberec.
 • Ověření podpisu do zahraničí.
 • Rotunda sv. martina mše.
 • Logopedické básničky na s.
 • Kniha džunglí 2016 celý film.
 • Matky na tahu online 2.
 • Diego costa stats 2018 19.
 • Warner bros sverige kontakt.
 • Designové svatební šaty.
 • Vaflové plenky.
 • Jak se nejrychleji zbavit otoku.
 • Messenger zpráva se nedá poslat.
 • Sublimační tiskárna bazar.
 • Optimalizace windows 7 pro výkon.
 • Hodinky dámské michael kors.
 • Rude právo.
 • Grohe 3d model.
 • Kim jong il.
 • Papa roach who do you trust.
 • Slovní úlohy se zlomky pracovní list.
 • Vysavač na čištění koberců bazar.
 • Úhlová rychlost země.
 • Pendolino trasy.
 • Spanek 11 mesicniho ditete.
 • Úterý vzor.
 • Reborn miminka cena.
 • Rizika silikonovych implantatu.
 • Pitná voda z ledovce.
 • Bolest po joze.
 • Umyem youtube.
 • Počet pasažérů letiště vídeň.
 • Photoshop enlarge image without losing quality.
 • Cos 30.