Home

Pouště a polopouště pracovní list

DUMY.CZ Materiál Pouště a polopouště

 1. Pouště a polopouště. DUM číslo 71933. Nová Lze vytisknout jako pracovní list. Určeno pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. Obsahuje internetové odkazy. Klíčová slova: přírodopis, pou.
 2. Pouště a polopouště. DUM číslo 151158. Nová Prezentace obsahuje výklad učiva (text, mapky a fotografie), kontrolní otázky ve formě kvízu, výpisky, pracovní list a řešení (vše za použití světelných a zvukových efektů) Klíčová slova
 3. Pracovní list pro žáka k tématu Pouště je doplněn informacemi o polopouštích. Pracovní list obsahuje osmisměrku, doplňovačku, práci s mapou a atlasem a aktivitu pouštní had. Pro shrnutí je použita prezentace
 4. Š42 - Pouště a polopouště.pdf. 119× Popis k materiálu skrýt popis. Související materiály. Podnebí. Slepé mapy Podnebí. Pracovní listy Sopky a zemětřesení - test. Školní testy Šířkové pásy. Slepé mapy Šířkové pásy. Pracovní listy Celoroční opakování ze zeměpisu.
 5. Pracovní list Předmět: Zeměpis Ročník: 6. Opakování vzdělávacího celku: pouště a polopouště, stepi a lesostepi Pouště a polopouště Dopl chyb j íc í pojmy Pou ã t a polopou ã t Pokrývaj í « /3 rozlohy sou ã e. D líme je na pou ã t ««««« (subtropy a m írný p á s) a studen é ( «««««.p á s)

sebereflexní pracovní list . PODNEBNÉ PÁSY Autorské řešení - savany a pampy - opadavé list. lesy - pouště a polopouště - jehličnaté lesy. 6) Spoj typ krajiny s podnebím. tropický deštný les. savany a pampy. poušť, polopoušť. ID: 1314979 Language: Czech School subject: přírodověda Grade/level: 5 Age: 10-11 Main content: Pouště a polopouště Other contents: poznávačka Add to my workbooks (0) Embed in my website or blog Add to Google Classroo Pouště a polopouště - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Polární pustiny, tundra, tajga, listnaté a smíšené lesy mírného pásu, pouště, subtropické rostlinstvo, monzunové opadavé lety, tropický deštný les, vysokohorské oblasti Pracovní listy ze zeměpisu- Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Zem o Největší pouště o Pouště a polopouště o Subtropické rostlinstvo o Stepi o Lesy mírného pás Pracovní listy: Mapa - Práce s mapou (formát doc, velikost 46KB) Fyzickogeografická sféra - Vznik pohoří (formát doc, velikost 377KB) Fyzickogeografická sféra - Atmosféra (formát doc, velikost 58KB) Fyzickogeografická sféra - Oceány a moře (formát doc, velikost 38KB) Vegetační pásy - Pouště a polopouště (formát doc.

Pouště a polopouště Pracuj s atlasem. V pásu kolem obratníků se nacházejí rozlehlé oblasti s nedostatkem vody - pouště a polopouště. Spoj čarou název pouště a místo, kde se nachází. Oprav chybná tvrzení o pouštních oblastech. V poušti nežijí žádní lidé. Místo, kde je v poušti zdroj vody se nazývá oko POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ. Pracovní list: Amerika - Přírodní podmínky - Přírodní krajiny - ŘEŠENÍ 1. Vyhledej na mapě Ameriky dva národní parky a vypiš je: Yellowstonský národní park, Grand Canyon (oba USA), národní parky Jasper a Banff (Kanada) 2. Vysvětli, za jakým účelem národní parky vznikají DB Č. 1 POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ PRACOVNÍ LIST Č. 1 Pouště a polopouště světa 1 Typy pouští: serir erg hamada Možnosti: písek, sůl, oblázky, kameny, štěrk. 4. Doplňte chybějící slova. Pouštní místa vhodná pro život lidí se nazývají _____ . Vznikly v oblastech přítomnosti říční nebo ____ PRACOVNÍ LIST - Pouště a polopouště 1. Do mapky zakresli lokalizaci největších pouští a polopouští na Zemi. 1) 2. Výskyt pouštních oblastí je. PL = pracovní list PM = pracovní materiály. V tropických pouštních oblastech svítí slunce nejvíce dní v roce. Vody, nejvzácnější tekutiny na Zemi, je v afrických DB Č. 1 POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ PRACOVNÍ LIST Č. 2 Přizpůsobiví.

Zeměpis 6. ročník. 601_Vesmír.docx (14932) 602_Tvar a rozměry Země.docx (19551) 603_Pohyby Země.docx (17372) 604_Měsíc.docx (16076) 605_Určování zeměpisné polohy.docx (670,2 kB Přírodní krajiny - pracovní list (str. 64 - 72) Jméno: 1. Tropické deštné a. Ve které části planety najdeme tyto.

sebereflexní pracovní list PODNEBNÉ PÁSY Autorské řešen í. 1) Vybarvi a popiš podnebné pásy opadavé list. lesy - pouště a polopouště - jehličnaté lesy . 6) Spoj typ krajiny s podnebím. tropický deštný les . savany a pampy . poušť, polopoušť . subtropy . chladné stepi. Geografie. Jižní Afrika leží v tropickém suchém podnebném pásu, z většiny na pánvi Makarikari. [zdroj?] Od jihu jsou zde savany, polopouště a pouště. Na západě je Namibská poušť, dále poušť Kalahari.Oblastí protékají řeky Oranžská řeka, Limpopo a Zambezi, na které též leží známé Viktoriiny vodopády.K regionu patří i četné ostrovy (Komory, Maskarény. Pracovní list mně zase pošleš na email blahova@zs-kdyne.cz Poznámky Minule jsme si vypsali 8 přírodních krajin a podrobněji jsme se věnovali pouze deštným lesům a savanám. Nyní dokončíme zbylé přírodní krajiny. Další v pořadí jsou pouště a polopouště. Pokračuješ tedy dále v poznámkách. Pouště a polopouště sebereflexní pracovní list PODNEBNÉ PÁSY _____ 1) Vybarvia popišpodnebnépásy Žlutě- subtropický Červeně-tropický Modře- polární Zeleně- mírný popišRovník Obratník Raka Obratník Kozoroha 2) Spoj, co k soběpatří • Jedlouhodobýstav ovzduší naurčitém území • Můžeseměnit v krátkýc

úkol č. 5 - pracovní list - kdo má možnost, tak vytiskne a vyplní, kdo nemá, musí opsat a vyplnit - v příloze emailu - PRACOVNÍ LIST - LESY. pracovní_list_lesy_6_roč.docx (11,5 kB) úkol č. 6 - poslat vyfocený zápis LESY p. uč. Dobešové monika.dobesova@zs.ricany.cz do pátku 17. 4. Týden 6. - 10. 4. 202 Savci - Pouště a polopouště: 104 Nováková Eliška: Savci - Lesy mírného pásu: 105 Nováková Eliška: Savci - Polární oblasti, moře a oceány: 106 Krajčová Hana: Obratlovci - Paryby: 107 Krajčová Hana: Obratlovci - Ryby: 108 Krajčová Hana: Obratlovci - Obojživelníci: 109 Krajčová Hana: Obratlovci - Želvy: 110 Krajčová Han Asie - poloha, povrch a podnebíPracovní list ZEM-DK 041 Sestavila: Mgr. Alexandra Figueroa 1. Čísla ze slepé mapy dopiš k uvedeným názvům. ___ Arabský poloostrov ___ Altaj ___ Himaláj ___ Jáva ___ Korejský poloostrov ___ Mezopotámská nížina ___ poloostrov Malá Asie ___ poušť Gobi ___ Sumatra ___ Velká čínská nížina 1 2. Pracovní list z 9. 11. a úkoly z dnešního dne mi pošli nejpozději do 13. 11. 2020 do 18 h. 9.11. Potkáme se živě v 9h v Teams a budeme psát testík na Pohyby Země - rotace Země a oběh Země kolem Slunce, který vám včas pošlu. Bude ve wordu, takže si ho stáhni, doplň na počítači a pošli mi ho zpět na mail do 10 h

Pracovní list slouží k opakování a procvičení znalostí učiva 6. ročníku. 13. tropický a subtropický pás, deštné pralesy, savana, pouště a polopouště 14. Uluru 15. nedostatek zdravotní péče, negramotnost, nedostatek potravin, nedostatek vody, války Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202 Tento pracovní list vypracuj až po zhlédnutí přiložených prezentací, vlep nebo přepiš si ho do sešitu a odešli do 11. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz V tropickém podnebném pásu se nacházejí TROPICKÉ deštné LESY, SAVANY, pouště a POLOPOUŠTĚ - největší pouště - Sahara, Gobi a Kyzylkum - vznik pouští - velký vliv má kontinentalita a studený mořský proud (nemá výpar a proto může vzniknout poušť i kousek od moře) Pracovní list: 1) Vysvětli pojem: a) VÁDÍ = b) OÁZA = 2) Práce s mapou. V atlase najdi a ukaž si pouště: Sahara, Gobi, Kyzylkum

Pracovní list. Cílová Na savany navazují krajiny, kde téměř neprší - pouště a polopouště. Doplň slova do neúplných vět. Život se odehrávánebo. Je zde nedostatek. Někteří pouštní hlodavci se mu přizpůsobili. Vodu získávají znebo z. Býložravci získávají vodu z POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ by Tana Veretko on Prezi. Následky rozšiřování pouští : a) rozsáhlé prachové bouře b) šíření bakterií a plísní např. poškození korálových útesů c) hladomory d) nemoci dýchacího ústrojí u lidí erg - je písečná poušť pohyblivých dun, skoro bez vegetace, výjimkou je jen pár tamaryšků. reg nebo serír -

Pouště - Digitální učební materiály RV

 1. pouště, polopouště. podél obratníků, vnitrozemí Asie. podnebí: prudké střídání teplot, ve dne až 50°C, v noci až k bodu mrazu, nejsušší místa na světě (málo srážek) pouště - kamenité, štěrkovité, písčité, písečné přesypy (duny), Nomádi (obyvatelé pouště
 2. Pracovní list F6-01 Písemka, Převod jednotek délky, 6. třída Pracovní list vytiskněte a vyplňte ručně, ne na počítači. Toto platí i pro všechny předchozí pracovní listy z fyziky. Pracovní list podepište doprava nahoru - jméno, třída, datum. Tento pracovní list i všechny předchozí nějakým způsobem digitalizujte
 3. Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly plní přímo do pracovního listu. Vy_51_Inovace_Kouření.56: 6. - 7. Žáci se seznámí s problematikou kouření a pochopí jeho negativní dopad na zdraví. Pracovní list podává základní informace o kouření, vede žáka ke čtení s porozuměním
 4. Výpočet povrchu krychle a kvádru VY_32_INOVACE_18_RA_M- pracovní list Rýsování čtverce, obd., úhl., středu úsečky, osa úsečky VY_32_INOVACE_19_RA_M- pracovní list Slovní úlohy se zlomky VY_32_INOVACE_20_RA_M- metodický list
 5. Pracovní listy nám předkládají danou podobu 18 našich základních lučních rostllin s jejich odbornými názvy.Můžeme použít jako papírový herbář,žáci mají za úkol vložil: petinav. 5. Plazi, přírodopis, 7tř. hadovité tělo (do 15cm), nepárový ploutevní lem. kostra - chrupavčitá . pracovní list 2 - 7
 6. Austrálie: Pouště a polopouště (z cyklu pořadů ČT Zeměpis světa) Austrálie: Velké předělové pohoří (z cyklu pořadů ČT Zeměpis světa) Austrálie: Divy přírody (z cyklu pořadů ČT Zeměpis světa) Austrálie: Jižní Austrálie (z cyklu pořadů ČT Na cestě) Austrálie: Nový Jižní Wales (z cyklu pořadů ČT Na cestě
 7. a polopouště, savany, lesy a stepi mírného pásu, tundra a polární pustina. Poznáte, které biomy jsou nakreslené na tomto listu? Každý biom obývají jiné druhy zvířat a rostlin. Musejí být dobře přizpůsobeny rozmarům přírody a nástrahám, které je tu denně potkávají. Pomozte zvířatům z druhé strany najít krajinu.

Pouště a polopouště datakabinet

 1. Pracovní sešit str. 28 cvič. 1 - všichni jste dostali CD k pracovnímu sešitu, poslechnete si tu nahrávku č. 12 a spojíte jména a místa (kde ti lidé byli), nespojujte čarami, pište k číslům písmenka. Pracovní sešit str. 28 cvič. 2, 3 - zopakujete si slovní zásobu týkající se domu a vybavení domu
 2. Překontrolujte si svůj pracovní list - případně doplňte. 7 . P E D O S F É R A TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES SAVANY POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ MÍRNÝ LISTNATÝ LES. SMÍŠENÝ LES. JEHLIČNATÝ LES (TAJGA) STEPI POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ SUBPOLÁRNÍ LESOTUNDRA. TUNDRA POLÁRNÍ POLÁRNÍ PUSTINY A MRAZOVÉ POUŠTĚ 8 . 1 Ž I V O T V O C E.
 3. c)pouště, polopouště- vysoké denní teploty, noční chlad (teploty i pod bodem mrazu), bez srážek, suchý vzduch 2. Vyber rostliny typické pro jednotlivé biomy a do čtvrtého sloupce napiš ty, které v tropickém pásu nenajdeme: Tropický deštný les Savany Pouště Nenajdem

Video: Pouště a polopouště workshee

Výukový portál [Z] 2

6. ROČNÍK - webzdarm

Amerika - zspeska.c

6.A Zadání úkolů: 8. - 12. 6. 2020 Český jazyk Učebnice: str. 98 - 100: Rozvrstvení národního jazyka - tabulka str. 98 - Slovanské jazyk PŘÍRODNÍ KRAJINY TROPICKÉHO PÁSU - PL Tento pracovní list vypracuj až po zhlédnutí přiložených prezentací a odešli do 11. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.c Pracovní list - Bezobratlí živočichové v cizokrajných suchozemských ekosystémech Stručně charakterizuj ekosystémy tropického deštného pralesa, savany, pouště a polopouště: 3. Přiřaď bezobratlé živočichy z nabídky do ekosystémů, ve kterých se vyskytují: Nabídka:.

Zeměpis 6. ročník :: Zemepis-dvory-c

Pracovní list: Asie - Přírodní podmínky a obyvatelstvo - ŘEŠENÍ 1. Doplň názvy hranice mezi Evropou a Asií: Černé moře, průlivy Bospor a Dardanely, předhůří Kavkazu, Kaspické moře, řeka Emba 2. Rozhodni, zda platí: Asie je největší světadíl. Ano - Ne Jáva patří do souostroví Malé Sundy. Ano - N Hospodářství ČR - pracovní list. Královéhradecký kraj. Pardubický kraj. Kraj Vysočina. Nové státy na politické mapě světa. Jihozápadní Evropa - písemka. Jihomoravský kraj. Olomoucký kraj. Zlínský kraj. Moravskoslezský kraj. Tropické deštné lesy. Savany. Pouště a polopouště

5.B. 2. základní škola Napajedla - Přírodověda - podnebné pás

Severní Amerika (anglicky North America, španělsky América del Norte nebo Norteamérica, francouzsky Amérique du Nord, nizozemsky Noord-Amerika, papiamentsky Nort Amerika, grónsky Amerika Avannarleq) je světadíl nacházející se zcela na západní a severní polokouli.Je také považována za subkontinent Ameriky.Severní Amerika je ohraničená na severu Severním ledovým oceánem. - největší plochu zabírají pouště a polopouště - nejsušší kontinent Jizní Afrika (atlas, pracovní list - jižní Afrika) 1) Vyhledej v atlase (str. 102) státy jižní Afriky - Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie a Svazijsko.. Školní jídelna je v provozu, jak pro žáky na distanční výuce (3.-9. třídy, tak pro žáky na prezenční výuce (1.-2. třídy). Žáci, kteří budou ve škole, se mohou stravovat přímo [ -nejteplejší oblasti jsou pouště->až 52 o C; Tropický podnebný pás-typický na Arabském poloostrově->zde pouště, polopouště, převažují pasáty-nemají odkud přinést srážky -tento pás ovlivňují táké monzuny->není tak suchý. Mírný podnebný pás-zabírá až 2/3celé Asie, 2typy

Jižní Afrika - Wikipedi

Opakování společný dělitel a násobek. Vypracované pracovní listy odeslat na mail:alexandra.sigmundova@tgmpisek.cz Pracovní list přes https://portal.dmsoftware.cz Ov O zlatý dukát (uč 58-59), přečíst (prosím o dodání křížovek z Velikonoc, kdo ještě neposlal) Z Pouště a polopouště - přečíst Učebnice str. 76-7 Polární pásy-většinou roku je všude sníh a led, oteplí se trochu během krátkého polárního léta . •Polární léto-slunce svítí i 24 h x polární noc - slunce téměř nevychází (skoro půl roku) -severní polární pás -tundr Opakování přírodní podmínky Afriky: Pracovní list - viz strana 2. Prosíme vypracovat a poslat zpět na emailové adresy petras@zsstjicin.cz nebo horutova@zsstjicin.cz do neděle 26. 4. 2020. Stačí jen vyfotit. Pro zájemce: Pracovní list - viz strana 3. Poslaní zpět dobrovolné Pracovní list 10.6. - 17.6. 2020. Učivo od 3.6. - 10.6. 2020. Pracovní list 3.6. - 10.6. 2020. Učivo od 27.5. - 3.6. 2020. Biosféra - učebnice + prezentace - Savany, pouště a polopouště - proveďte výpisky - zaměřte se hlavně na místa, kde dané přírodní krajiny najdete, co je pro ně typické, jaká zvířata a rostliny v.

6. ROČNÍK :: Dobesovamonik

1. Pouště a polopouště 2 křížovky, 6 článků, obrázková prezentace zvířat, kartičky s charakteristikou zvířat. PL1 - Pouště a polopouště světa. PL2 - Přizpůsobiví obyvatelé pouští a polopouští. PL - Sukulenty aneb experti na sucho* škola. zoo. bz geo. bio, geo. bio 2. Trojský zámek PL1 - Trojský záme Pracovní sešit str. 38/cv. 2a - ofoť a pošli na známou adresu , tajga, stepi-celiny, pouště a polopouště, savany, tropické pralesy /problém kácení/; vysokohorské oblasti • endemité: orangutan, gibon, tygr, slon indický, panda, tuleň bajkalský Kultura a obyvatelstvo Asie. Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků MATEMATIKA - pracovní list KLIKNI ZDE. PŘÍRODOPIS - pracovní aktivita KLIKNI ZDE Pouště a polopouště: suché oblasti s nepříznivými podmínkami k životu = pouště, které přecházejí na okrajích v polopouště. Vysoké denní teploty (až570C) střídá noční chlad (teploty někdy klesají i pod bod MRAZU)

Přírodopis - ZŠ Slušovic

Zapsat do sešitu poznámky Pouště a polopouště, Subtropy, Stepi a Lesy mírného pásu. Naleznete je na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip Pracovní list - vyplnit . PRACOVNÍ LIST- SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOPIS ČÍSLOVEK 6.B. Výuka 25.5. - 29.5. ČESKÝ JAZYK - Prosím, zkontrolujte si řešení minulého úkolu:. S těmi oběma děvčaty, do třech (tří) velkých dóz, prvních dvou hodin, těmito dvěma malými dětmi, těchto čtyř velkých truhlíků, těmito dvěma malými, se dvěma pohodlnými křesly, oběma mým sourozencům, těchto dvou mých nejlepších kamarádů, s oběma našimi dětmi. ČJ - pracovní list 73/ 1 a 2. M - opakuj pamětné sčítaní a odčítání přirozených čísel POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ, POLÁRNÍ PUSTINY - stačí, pokud budou děti znát stručnou charakteristiku jednotlivých oblastí a typická zvířata (rostliny) pro danou oblast - v pracovní učebnici to je str. 18 - 24 pracovní list, test. PDF. Tropické deštné lesy - Rostliny a živočichové pralesů. sekunda. prezentace. PDF. Tropy a subtropy - Užitkové rostliny tropických a subtropických oblastí. sekunda. prezentace. PDF. Savany a stepi - Rostliny a živočichové savan a stepí. sekunda. prezentace. PDF. Pouště a polopouště - Život v. Školní atlas světa, pracovní list Anotace, základní pojmy: Amerika - podnebí, podnebné pásy, vegetační pásma, typické rostlinstvo a živočišstvo •pouště a polopouště - v suchých teplých oblastech, (Mohavská+Velká Solná poušť), kaktusy (stromové 15m

VY_52_INOVACE_Z.7.32- Austrálie, pracovní list. název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd zaměření VM: 7. ročník - Člověk a příroda - Zeměpis- Austrálie autor VM: Ondřej Vojáček období vytvoření VM: listopad - prosinec 2012 anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 7. ročníku učebního předmětu Zeměpis Prezentace - HMYZ - Včela medonosná, Pracovní list Pouště a Polopouště . Přírodopis. Prezentace - KORÝŠI 2, Pracovní list - KORÝŠI 2. Matematika. M PL č. 42. 01.06.2020 (pondělí) Důležité informace ohledně přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 202 Barevné vydání 2019. Pracovní sešit vytvořený v souladu s RVP Z Pracovní list - vyplnit PRACOVNÍ LIST- SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOPIS ČÍSLOVEK- Zapsat do sešitu poznámky Pouště a polopouště, Subtropy, Stepi a Lesy mírného pásu.. Vyplň pracovní listy a přepošli na můj mail : machacova@zsrtyne.cz. Workbook 30 -31 vyplnit - POZOR, JE TAM NOVÁ LÁTKA savana, pouště a polopouště, oáza, subtropická krajina, step, listnatý les, smíšený les, severský jehličnatý les (tajga), tundra, polární pustina. Dějepi

 • Nicole richie csfd.
 • Aktuální výjezdy hasičů liberec.
 • Objektiv na focení svateb.
 • Zvony do zvoniček.
 • Bazar nábytku hředle.
 • Péče o orchideje.
 • Rýže se zeleninou a kokosovým mlékem.
 • Kim jong il.
 • Vznik trombozy.
 • Pina colada recept.
 • Oprava displeje lenovo p70.
 • Geografie ucebnice.
 • Výlety s kočárkem dolní morava.
 • Ed sheeran.
 • Motivace zaměstnanců.
 • Pevnostní třídy šroubů.
 • Saudská arábie bezpečnost.
 • Kuře ala werich.
 • Trx shyby.
 • Lucie benešová csfd.
 • Červené datle.
 • Řemesla seznam.
 • Directx 11.
 • Odstranění pigmentových skvrn ostrava.
 • Sněhové zpravodajství krkonoše.
 • Panzerkampfwagen vi tiger ii.
 • Balík do zahraničí česká pošta.
 • Lg v30 antutu.
 • St paul city.
 • Nevýhody automatické převodovky.
 • Může se kapavka přenést líbáním.
 • Vírová turbína cena.
 • Hadi austrálie.
 • Motivační dopis obchodní zástupce.
 • Komunitní kruh v mš.
 • Roubenka šimon.
 • Clona hloubka ostrosti.
 • Vír na vodě.
 • Trisomie 13 18.
 • Spondylogenní změny.
 • Globus mimi klub.